Styrelsen 2022

Ordförande: Jens Vasberg
Vice ordförande: Gun Beijar
Sekreterare: Sabina Kvarnvik
Kassör: Sanna-Sofia Heir
Ledamöter: Pontus Söder, Erik Sundström, Victor Östman
Suppleanter: Tom Heir och Ralf Hellman Kvarnvik

 

*På bilden styrelsen 2017