Bli medlem i Wassor UF!

Wassor UF ordnar verksamhet för alla åldrar och just DU behövs som medlem i vår fina gemenskap! 
Du kan bli understödsmedlem eller varför inte en styrelsemedlem?

Understödsmedlemmar behövs för att vi ska kunna fortsätta utveckla föreningen och ordna gemytlig verksamhet och spännande evenemang! 

Alla som betalat medlemsavgiften året innan får låna bord och stolar gratis!

Medlemsavgiften är 10€/person eller 30€/familj
och betalas till FI22 4958 1040 0153 25.

Skriv understödsmedlemmarnas namn i meddelandefältet!

Är du intresserad av att bli styrelsemedlem?
Tveka inte att ta kontakt via våra sociala kanaler eller direkt till någon i den sittande styrelsen!

Tack för ditt stöd!