Vassor bys Historia

 

Vill du veta mera om Wassor ungdomsförening och livet i byn? I Vassor bys historia III berättas om uf-verksamheten 1972–1999 och de populära spexen (sidorna 538–572). Också idrotten i byn, som länge varit en del av uf-aktiviteterna, skildras i ord och bild (sidorna 418–455). 

 Av "Vassor bys historia III. Livet kring fjärden” finns ännu ett litet parti böcker. De kan köpas till nedsatt pris, 20 €, av Alf Grop, telefon 050 5383846.

"Vassor bys historia IV. Jordbruk och binäringar" som utkom 2017 finns att köpa för butikspris 35 € eller av kommittémedlemmarna för 30 €.

Vassor bys historia V är under arbete, med temat Övriga näringar, allt ifrån fiske och jakt till hantverk. Du är välkommen att bidra med historiska bilder.

Läs mera här: https://sites.google.com/view/vassorhistoria/startsida