UF lokalens historia

Allt fick sin början år 1905 när Wassor Ungdomsförening grundades.

Den ursprungliga byggnaden uppfördes på Lillön i Vassor år 1910 av Wassor ungdomsförening.

År 1927 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats; Brogärdet på Vassorvägen 301. 

År 1966 ersattes det gamla pärttaket med nytt modernt plåttak, därtill förbättrades vägen till lokalen. 

Mellan åren 1973-1977 utfördes följande renoveringar: alla väggar och tak kläddes med skivor, plåttak lades på tamburtaket, köksinredningen förnyades, hela lokalen målades såväl utvändigt som invändigt. 

1978-1979 byggdes vedlider inklusive utedass, dessutom slutfördes det omfattande elarbetet och golvet i serveringsutrymmet reparerades. 

Under åren 1981-1984 drogs vattenledningar till köket, utrymmet på vindsvåningen byggdes och salgolvet slipades och lackades. 

1987-1995 utfördes bland annat: tillbyggnad på 108 m2, VVS installerades till hela lokalen med dränering och avvattningssystem för hela byggnaden, parkering och fotbollsplan fixades.

2013 målades fasaden på lokalen.

2018 ytrenoverades lokalen invändigt. Alla väggar målades, köksluckorna och bänkskivan fick ny färg, nya lampor och eldragningar fixades till köket, lamporna förnyades i salen och en skena byggdes i taket för projektorn.

2019 fick vedlidret (nuförtiden förråd) ett asiktslyft i form av upphöjning, nytt golv och nya hyllor.

2020 fixades en ny dörr vid köksingången karantänstider till trots

Vassor bys historia

 

Vill du veta mera om Wassor ungdomsförening och livet i byn?

I "Vassor bys historia III" berättas om uf-verksamheten 1972–1999 och de populära spexen (sidorna 538–572). Också idrotten i byn, som länge varit en del av uf-aktiviteterna, skildras i ord och bild (sidorna 418–455). 

"Vassor bys historia IV. Jordbruk och binäringar" som utkom 2017 finns att köpa för butikspris 35 € eller av kommittémedlemmarna för 30 €.

"Vassor bys historia V" är under arbete, med temat övriga näringar; allt ifrån fiske och jakt till hantverk. 

Läs mera om historiekommitténs arbete här:

 https://sites.google.com/view/vassorhistoria/startsida