Välkommen till Wassor UFs hemsida!

 

"Wassor Ungdomsförenings ändamål är att verka för barnens och ungdomens intressen och främja hembygdsaktiviteter."